Шумен  15 °CВторник, 2- ри Юни
USD  1.75034 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

363 млн. лв. инвестиции в Шуменско за дълготрайни материални активи

363 млн. лв. инвестиции в Шуменско за дълготрайни материални активи Източник: infoshumen.info

Шумен

363 млн. лв. са разходите за дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката в област Шумен за 2018 г. Това показват обобщените данни на шуменското статистическо бюро. В сравнение с предходната година тези разходи се увеличават с 24.1%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 178 млн. лева, което е със 17.1% повече спрямо 2017 година. Следващ по обем на направените инвестиции е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ - 61.7 млн. лева, в сектор „Строителство“ инвестициите са за 21.4 млн. лв.
През 2018 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, като относителният им дял се увеличава с 5.7 пункта в сравнение с предходната година. 
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Шумен 02.06.2020 г. 15:46:16 ч.
Шумен 02.06.2020 г. 15:46:16 ч.
2 юни - Ден на Ботев
Top