Шумен  9 °CВторник, 6- ти Декември
USD  1.84739 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

350 безработни лица от област Шумен са постъпили на работа през октомври

350 безработни лица от област Шумен са постъпили на работа през октомври Източник: Инфо Шумен

Област

През месец октомври 2022 г. на работа в област Шумен са постъпили 350 безработни лица. 297 лица са намерили реализация на първичния трудов пазар (близо 85,0%). През месеца продължиха действията за подобряване достъпа до пазара на труда на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 66 младежи до 29 г. възраст. През октомври 2022 г. на работа са устроени и 55 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година) и 107 търсещи работа лица над 50 г. възраст.
През октомври 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 324 работни места. На първичния пазар са обявени 304 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (104). Следват държавно управление (42), търговия (30), строителство (14) и др. По програми, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 20 работни места.
Равнището на безработица в Шуменска област през октомври 2022 г. е 7,5%[1]. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта към 31.10.2022 г. e 5 738. Спрямо месец октомври 2021 г. регистрираните безработни бележат спад с 321 лица по-малко, а равнището на безработица намалява с 0,5%. Спрямо месец септември 2022 г. равнището на безработица нараства с 0,2 п.п.
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 260, при       1 211 през септември 2022 г. Равнището на безработица в града e 2,8% и бележи лек ръст с 0,1%, спрямо предходния месец. При сравнение на годишна база, спрямо октомври 2021г., равнището на безработица е намаляло с 0,2 процентни пункта.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top