Шумен  9 °CСряда, 14- ти Април
USD  1.63476 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

34 училища ще подготвят ученици по държавен план-прием през учебната 2019/2020 година

34 училища ще подготвят ученици по държавен план-прием през учебната 2019/2020 година Източник: Снимка: infoshumen.info

Област

На провелото се днес заседание на Постоянната комисия по заетостта към Обрастния съвет за развитие на област Шумен стана ясно, че
предложения за държавен план-прием на територията на област Шумен са депозирани от 34 училища (15 средни училища, 2 профилирани гимназии, 9 професионални гимназии и 8 обединени училища).
Професионално образование и обучение в област Шумен ще се осъществява в 9 професионални гимназии (пет професионални гимназии в гр. Шумен - ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев", ПГ по строителство, архитектура и геодезия, ПГ по икономика, ПГ по селско стопанство и хранителни технологии, ПГ по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров"; две професионални гимназии в гр. Велики Преслав - Професионална техническа гимназия „Симеон Велики", ПГ по селско стопанство; 2 професионални гимназии в гр. Нови пазар - ПГ по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров", ПГ по селско стопанство) и 6 средни училища с професионални паралелки (СУ „Цанко Б. Церковски" - с. Никола Козлево, СУ „Св. Паисий Хилендарски" - гр. Върбица, СУ „Д-р Петър Берон" - с. Хитрино, СУ „Сава Доброплодни" - гр. Шумен, СУ „Панайот Волов" - гр. Шумен и СУ „Трайко Симеонов" - гр. Шумен).
Информацията, систематизирана в обобщеното предложение за държавен план-прием на областно ниво за учебната 2019/2020 година, отразява следното:
- профилирани паралелки - 33 (от тях 10 в профилираните гимназии, 18 в средните училища и 5 в обединените училища от област Шумен;
- професионални паралелки - 32 (от тях 22 в професионални гимназии, 7 професионални паралелки в средни училища и 3 професионални паралелки за придобиване на първа степен на професионална квалификация в 3 обединени училища).
Политиките на МОН за учебната 2019/2020 година са структуриране на приема по профили и професии в посока на STEM профили и технически и ИТ професии, както и за повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка. Предложението за област Шумен включва 32 паралелки по STEM профили, технически и ИТ професии. Учениците, които ще бъдат обхванати в тези паралелки са 54% от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта. Предложението за професионални паралелки също е 32.
За първи път за учебната 2019/2020 година е направено предложение за обучение по специалности от професии от директорите на:
1) ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Шумен по професия „Модист", специалност „Бутикови облекла";
2) СУ „Трайко Симеонов" - гр. Шумен по професия „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност", специалност „Спортно-туристическа дейност";
3) СУ „Панайот Волов" - гр. Шумен по професия „Графичен дизайнер", специалност „Графичен дизайн";
4) СУ „Д-р Петър Берон" - с. Хитрино по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност „Малък и среден бизнес";
5) ОбУ "Христо Ботев" - с. Иван ски по професия „Работник в растениевъдството", специалност „Зеленчукопроизводство" с придобиване на първа степен на професионална квалификация;
6) ОбУ "Христо Ботев" - с. Друмево по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения", специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения" с придобиване на първа степен на професионална квалификация.
Предложенията на всички директори са съгласувани от кметовете на съответната община.
План-приемът бе представен на присъстващите в залата от Машка Крумова, началник отдел в РУО.


 
 
 


Прочетете също
Top