Шумен  26 °CСъбота, 20- ти Юли
USD  1.79599 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

260 безработни лица от област Шумен са постъпили на работа през юли 2023 г.

260 безработни лица от област Шумен са постъпили на работа през юли 2023 г. Източник: Инфо Шумен

Област

На работа през юли 2023 г. са постъпили 260 безработни лица. 95,77% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (249). През месеца в трудова заетост са устроени 35 младежи на възраст до 29 години, както и 34 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През юли 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 386 работни места. На първичния пазар са обявени 383 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (151). Следват търговия (45), селско, горско и рибно стопанство (37), транспорт, складиране и пощи (37), държавно управление (34), административни и спомагателни дейности (22) и образование (15). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 3 работни места.
Равнището на безработица в Шуменска област през юли 2023 г. е 10,0%[1]. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6 294, с 397 лица повече спрямо юни 2023 г. (5 897).
В град Шумен броят на регистрираните безработни през юли 2023 г. е 1 292, с 90 лица повече спрямо юни 2023 г. (1 202). Равнището на безработица в града  е 3,6%, с 0,3 процента пункта по–високо от предходния месец (3,3%).
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top