Шумен  13 °CПон, 11- ти Ноември
USD  1.77142 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи youtube facebook twitter

1000 лв. доближи средната заплата в Шуменско

1000 лв. доближи средната заплата в Шуменско Източник: Снимка: infoshumen.info

Област

992 лева е средната брутна месечна работна заплата в област Шумен през месец март. Данните са на местното статистическо бюро. През януари средните възнаграждения в региона са били 932 лв., а през февруари - 942 лв., което показва непрекъснат ръст.
Въпреки повишението, средната брутна заплата в Шуменско остава по-ниска от тази за страната, където през март е 1 247 лева. По размер на възнагражденията област Шумен заема 11-то място сред 28-те области. Най-добре заплатени са в област София (столица) - 1 724 лв., а с най-зле в област Благоевград - 787 лева.
В Шуменско икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Административни и спомагателни дейности“.
От статистиката съобщават, че има увеличение и на наетите работещи с 916, или с 2,1% спрямо края на 2018 г. и те достигат 44 699 души. Увеличение на наетите лица е регистрирано в 8 от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Намаление се наблюдава в десет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”.


Прочетете също
Top